Hankkeet

Turunmaan saaristosäätiön tehtäviin kuuluvat sekä jatkuvia toimenpiteitä, joiden tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä, että yksittäisiä hankkeita. Erilliset hankkeet löytyvät alta. Myös näihin hankkeisiin sisältyvät suuremmalle joukolle tuotetut hyödyt, eikä ainoastaan määritellyille kiinteistöille tai yrityksille.

Hanke Houtskarissa

Turunmaan saaristosäätiö on saanut hankerahoitusta Svenska kulturfondenilta, Konstsamfundetilta ja Sparbanksstiftelsen i Houtskär:iltä. Teemme vuoden 2022 aikana kartoituksen saaristosäätiön mahdollisuuksista siirtyä kurssi- ja leirikeskus Houtskärs kyrkliga folkhögskolanin (HKF) omistajaksi.

HKF on tärkeä instituutio saaristossa. Toivomme, että voimme hankkeen lopussa ottaa vastaan tämän erittäin hienon lahjoituksen ja että pääsemme houtskarilaisten kanssa yhdessä rakentamaan toimintaa, joka vahvistaa sekä Houtskaria että koko Turunmaata.

Rosalan ”Alakoulu”

Turunmaan saaristosäätiö osti Rosalan entisen alakoulun Kemiösaaren kunnalta 2020.

Kiinteistö on nyt kunnostettu ja muutettu asuintaloksi, joka vuokrataan aina ensisijaisesti lapsiperheille.

Aloite hankkeeseen tuli Hiittisten ja Rosalan kylä- ja vanhempainyhdistyksiltä. Ajatus entisen kolurakennuksen vuokrataloksi muuttamisesta syntyi paikkakunnan vanhempien aloittaman muuttokampanjan yhteydessä. Alueeseen tarvittiin lisää lapsiperheitä, mutta sopivista vuokrataloista oli iso pula. Turunmaan saaristosäätiön vuokratalo voi nyt toimia osana ratkaisua. Säätiön satsaukset Rosalaan mahdollistivat hankerahoitus Föreningen Konstsamfundetilta ja Svenska kulturfondenilta.

Vuokra on 650 euro/ kk sis. vesimaksun. Vuokralainen maksaa muut asumisesta koituvat kulut, energiamaksut (sähkö, polttopuut), kotivakuutuksen, jätehuollon ja säiliön tyhjennyksen (n. kerran vuodessa).

Jos olet kiinnostunut talon vuokraamisesta kannattaa seurata Saaristosäätiön uutisia aina kevät-talvella ja keväällä. Aina jos talo vapautuu kesäkaudella, yritämme valita seuraavat vuokralaiset viimeistään toukokuussa, jotta sisäänmuutto tapahtuisi ajoissa ennen koulun alkamista elokuussa.

Löydät viimeiset tiedot talosta ja sen vuokraamisesta aina ””Ajankohtaista”-otsikon alta Etusivulta.

Björkholm

Turunmaan saaristosäätiö on 1.10.2020 lähtien kiinteistön Björkholman ja samannimisen lomakylän omistaja.

Saaristosäätiö vuokrasi pienemmän osan kiinteistöstä edellisiltä omistajilta Kurt ja Gulli Kronehagilta vuosina 2017–2020, mutta Kronehagit päättivät lahjoittaa koko kiinteistön ja lomakylän Saaristosäätiölle syksyllä 2020. Kronehagit asuvat edelleen saaressa.

Lomakylässä aloittivat jo 1.1.2018 toimintaansa Saaristosäätiön alavuokralaisina yrittäjäpariskunta Johanna Yliportimo ja Matthijs Admiraal. Perhe asuu uudessa asuintalossa, jonka Saaristosäätiö on rakentanut saareen. Saaren asukasluku on 2017 lähtien muuttunut kahdesta henkilöstä viiteen.

Positiivinen kehitys ja jatkuva ympärivuotinen asutus Björkholmassa tukee esim. koko alueen ja lähisaarten yhteyksiä ja kehitystä.

Ester Lindénin rahasto

Iniöläinen Ester Lindénin on testamentissän lahjoittanut Turunmaan Saaristosäätiölle puolet omaisuudestaan, 127.000 euro. Lahjoitus on tarkoitettu Iniön vanhustenhoidon kehittämiseen. Turunmaan Saaristosäätiö on perustanut oman rahaston Ester Lindénille ja voi hakea rahoitusta Saaristosäätiöltä eri Iniön vanhustenhoitoa edistäviin tarkoituksiin. Hakemusaika on jatkuva.

Saaristokeskus Korpoström

Turunmaan Saaristosäätiö on vuodesta 2015 lähtien donaation ansiosta  Fastighets Ab Sunnanin suurin osakeomistaja. Fastighets Ab Sunnan tunnetaan nimellä Saaristokeskus Korpoström.

Saaristokeskus Korpoström on tieteiden, luonno taiteen ja kulttuurin vierailukeskus, jonka tehtävä on ”käsittää ihmisen suhdetta saariston luontoon  – sekä historiallisesti että nykypäivänä ja tulevaisuudessa – ja välittää saaristoa ja sen erityispiirteitä kävijöilleen.”.

Saaristokeskus tekee tieteiden välistä työtä luodakseen näyttelyitä ja tapahtumia joissa esitetään mielenkiintoisia näkökulmia saaristokysymyksiin ja -fenomen.  Talossa yhdessä työskentelevät tiedemiehet, taiteilijat, kulttuurityöntekijät, vapaaehtoiset ja virkamiehet. Saaristokeskus toimii myös meribiologian tutkimuskeskuksena (Åbo Akademi), Saaristomeren Kansallispuiston tukikohtana (Metsähallitus), vierailusatamana ja konferenssikeskuksena.

Turunmaan saaristosäätiölle Saaristokeskus Korpoström ei ole pelkästään säätiön toimiston paikka, vaan yleinen areena, jossa voidaan käsittää kysymyksiä, jotka liittyvät työhön ympärivuotisesti elävän saariston puolesta. Korpoströmissä kävijät voivat tutustua saaristoon monen eri näkökulman kautta ja Turunmaan saaristosäätiöllä on mahdollisuus vaikuttaa Saaristokeskuksen ohjelman suunnitteluun.  Saaristokeskus on samalla erinomainen esimerkki paikasta saaristossa, jossa käydään töissä ja tavataan ihmisiä ympäri vuoden, eikä pelkästään kesäsesongin aikana.

www.skargardscentrum.fi

FAB Sunnan/Pette Rissanen
FAB Sunnan/Pette Rissanen

Brännskär

Turunmaan Saaristosäätiö omistaa vuonna 2011 lähtien yhdessä Svenska Småbruk och egna hem ab:n kanssa Nauvon etelä-saaristossa sijaitsevaa Brännskärin saaristotilaa. Hankinnan tarkoitus oli edistää ympärivuotista asumista ja toimintaa sekä estää, että sosiaalisesti ja kulttuurisesti tärkeät saaristotilat omistajavaihdoksen kautta otetaan vapaa-ajan käyttöön.

Lennart Söderlund Kemiönsaarelta valittiin vuonna 2011 Brännskärin saaristotilan vuokraajaksi. Lennart on koulutukseltaan veneenrakentaja. Paikkoja on kunnostettu, vierasvenesatamaa rakennettu ja Lennart on yhdessä veljensä ja ystävänsä kanssa kehittänyt matkailutoimintaa saarella. Matkailutoiminta hoidetaan Living Archipelago-nimisen yrityksen nimessä.

Brännskärin kautta Saaristosäätiö on saanut paljon kokemusta siitä, miten voidaan luoda yrittäjille tulonsaantimahdollisuus. Saaristossäätiön tavoite on edistää elävää saaristoa kestävien ratkaisujen pohjalta.

BILD: Mikael Eriksson
KUVA: Mikael Eriksson

Brännskär-huset

Brännskar-skylt

Ulkosaaristoelämästä dokumentti

En dagandes sanning – dokumentti elämästä saaristossa nyt ja ennen

Hankkeen avulla dokumentoidaan ulkosaariston kulttuuriperintöä seuraamalla Nauvon Stenskärin Stig Janssonia kaikkina vuodenaikoina. Dokumenttielokuva nostaa esille ulkosaariston kehitystä siitä ajalta kun moottorit otettiin käyttöön tämän päivään asti. Elokuva on saatavilla kaikilla Blanka-verkostoon kuuluvissa kirjastoissa.