Footprints of Defence in the Achipelago (DefenceArch)

Saaristorahasto on osallisena hankkeessa jonka tavoitteena on kehittää Saaristokeskus Korpoström matkailullista vetovoimaa. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevista, mutta toistaiseksi lähes hyödyntämättömistä Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristoalueella sijaitsevista puolustushistoriallisista resursseista vetovoimaisia, kestävän kehityksen mukaisia matkailukohteita. Pilottikohteina ovat Gålön vanha Ruotsin armeijan hylkeiden koulutuskeskus, Ahvenanmaan Bomarsundin linnoitusraunioiden alue, Örön saaren eteläkärjen puolustusrakenteet sekä Korpoströmin sotahistorialliset vaiheet. Hankkeen päätavoite on lisätä näiden kohteiden tunnettuutta sekä kasvattaa näiden matkailukohteiden elämysarvoa.

Hankkeen tavoitteet;

Tavoitteena on kehittää olemassa olevista, mutta toistaiseksi lähes hyödyntämättömistä Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristoalueella sijaitsevista puolustushistoriallisista resursseista vetovoimaisia, kestävän kehityksen mukaisia matkailukohteita. Pilottikohteina ovat Gålön vanha Ruotsin armeijan hylkeiden koulutuskeskus, Ahvenanmaan Bomarsundin linnoitusraunioiden alue, Örön saaren eteläkärjen puolustusrakenteet sekä Korpoströmin sotahistorialliset vaiheet. Hankkeen päätavoite on lisätä näiden kohteiden tunnettuutta sekä kasvattaa näiden matkailukohteiden elämysarvoa. Päätavoite jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin:

Kohteiden elämysarvoa kasvatetaan tuotettavalla tarinnallisella digitaalisella sisällöllä, joka esittelee kohteiden puolustushistoriaa ja kytkee sitä saariston luonnonmaantieteeseen sekä elämäntapaan.
Kohteiden tunnettuuden kehittymistä edistää saavutettavuuden parantaminen, joka kattaa infrastruktuurin parantamista, palveluketjuongelmien, tietoaukkojen sekä muiden kohteen johtamisessa havaittujen ongelmakohtien ratkaisemista.

Saariston kulttuurista, ekologista, taloudellista sekä sosiaalista kestävyyttä analysoidaan ja kestävän kehityksen näkökulmia sisällytetään toimenpiteisiin ja tuotoksiin, jotta matkailijoiden, paikallisten, yritysten ja julkisten toimijoiden ymmärrys kestävästä kehityksestä kasvaa.

Korpoströmin saaristokeskuksessa keskitytään lähialueen ja saariston 1700-luvun dramattisiin tapahtumiin ja sotaisaan historiaan. Hankkeen myötä toteutetaan näyttely jossa saariston sotaisa historia nostetaan kävijöiden tietoisuuteen.

Hankkeen kesto 1.9.2016 – 28.2.2019.

Hankkeen kokonaisrahoitus 1 500 000 €, 75% ERDF 1 125 000€.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Turku University of Applied Sciences (Turun ammattikorkeakoulu)
Parks & Wildlife Finland
(Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut)
Visit Åland
The Stockholm Archipelago Foundation
(Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län)
The Åboland Archipelago Foundation
(Åbolands Skärgårdsstiftelse rs)

Lisää tietoa Korpoströmin hankkeesta antaa Marcus Lepola, 0405031758